Thứ ba, ngày 22/01/2019login
  • Lĩnh vực: Kinh tế
  • Cơ quan trình dự thảo: Chính phủ
  • Cơ quan chủ trì soạn thảo: Bộ Kế hoạch và Đầu tư
  • Ủy ban thẩm tra: Ủy ban Kinh tế
  • Dự kiến thảo luận tại: Kỳ họp thứ 8 - Khóa XIV
  • Dự kiến thông qua tại: Kỳ họp thứ 9 - Khóa XIV
  • Trạng thái: Chưa thông qua

Phạm vi điều chỉnh

Luật này quy định về hoạt động đầu tư theo hình thức đối tác công tư; quản lý nhà nước về đầu tư theo hình thức đối tác công tư; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động đầu tư theo hình thức đối tác công tư.

THƯ VIỆN QUỐC HỘI - VĂN PHÒNG QUỐC HỘI
Địa chỉ: 22 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội     Điện thoại: 080.46019     Fax: 080. 48278  
Email:
thuvienquochoi@qh.gov.vn | thuvienquochoi@gmail.com