Thứ ba, ngày 22/01/2019login
Bổ sung trách nhiệm về xây dựng mức thu phí, lệ phí

Điều 31. Trách nhiệm của Bộ Công an cần bổ sung thêm một khoản: “Phối hợp với Bộ Ngoại giao, Bộ Tài chính xây dựng mức thu phí, lệ phí khi cấp, sửa đổi các giấy tờ liên quan đến hộ chiếu, giấy thông hành, xuất cảnh, nhập cảnh và đề xuất điều chỉnh mức phí, lệ phí khi cần thiết.” Vấn đề phí và lệ phí khi cấp hộ chiếu phổ thông rất nhạy cảm và ảnh hưởng trực tiếp đến cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, liên quan trực tiếp đến uy tín của Việt Nam nên rất mong cơ quan soạn thảo dự luật chú ý về điều này.

Đặng Thái Hoàng - góp ý cho: chương vi 22/12/2018 3:00Ý kiến hay: 3Góp ý

Nêu rõ quy định phải cấp biên lại thu phí, lệ phí

Điều 15. Cấp hộ chiếu phổ thông ở trong nước 1. Trình tự, thủ tục Điểm b cần bổ sung “... và cấp giấy hẹn trả kết quả, biên lai thu phí, lệ phí” Điều 16. Cấp hộ chiếu phổ thông ở nước ngoài 1. Trình tự, thủ tục Điểm b cần bổ sung “... và cấp giấy hẹn trả kết quả, biên lai thu phí, lệ phí”

Đặng Thái Hoàng - góp ý cho: chương iii 22/12/2018 2:54Ý kiến hay: 2Góp ý

Quy định rõ hơn về số lượng giấy tờ được cấp

Điều 7 (Các loại giấy tờ xuất nhập cảnh) cần bổ sung thêm khoản 4 và khoản 5: 4. Mỗi công dân có thể được cấp đồng thời nhiều loại giấy tờ xuất nhập cảnh nhưng tại một thời điểm xác định, mỗi loại giấy tờ xuất nhập cảnh chỉ được cấp không quá một quyển. 5. Công dân khi xuất cảnh, nhập cảnh tại các cửa khẩu chỉ cần xuất trình một loại giấy tờ xuất nhập cảnh hợp lệ.

Đặng Thái Hoàng - góp ý cho: chương ii 22/12/2018 2:52Ý kiến hay: 2Góp ý

Bổ sung khoản 5, Điều 5

Khoản 5, Điều 5 (Các hành vi bị nghiêm cấm) cần bổ sung thành: "Sách nhiễu, gây phiền hà, tự đặt thêm các loại giấy tờ, phí và lệ phí ngoài quy định của Luật này, thu phí và lệ phí trái quy định của pháp luật khi giải quyết các thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh của công dân.”

Đặng Thái Hoàng - góp ý cho: chương i 22/12/2018 2:49Ý kiến hayGóp ý

THƯ VIỆN QUỐC HỘI - VĂN PHÒNG QUỐC HỘI
Địa chỉ: 22 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội     Điện thoại: 080.46019     Fax: 080. 48278  
Email:
thuvienquochoi@qh.gov.vn | thuvienquochoi@gmail.com