Thứ bảy, ngày 23/02/2019login
  • Lĩnh vực: Đang cập nhật
  • Cơ quan trình dự thảo: Uỷ ban thường vụ Quốc hội
  • Cơ quan chủ trì soạn thảo: Đang cập nhật
  • Ủy ban thẩm tra: Ủy ban Pháp luật
  • Dự kiến thảo luận tại: Đang cập nhật - Khóa XIV
  • Dự kiến thông qua tại: Đang cập nhật - Khóa XIV
  • Trạng thái: Chưa thông qua
THƯ VIỆN QUỐC HỘI - VĂN PHÒNG QUỐC HỘI
Địa chỉ: 22 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội     Điện thoại: 080.46019     Fax: 080. 48278  
Email:
thuvienquochoi@qh.gov.vn | thuvienquochoi@gmail.com