Thứ bảy, ngày 23/02/2019login
  • Lĩnh vực: Tài chính, Ngân sách
  • Cơ quan trình dự thảo: Chính phủ
  • Cơ quan chủ trì soạn thảo: Bộ Tài chính
  • Ủy ban thẩm tra: Ủy ban Tài chính, Ngân sách
  • Dự kiến thảo luận tại: Kỳ họp thứ 6 - Khóa XIV
  • Dự kiến thông qua tại: Kỳ họp thứ 7 - Khóa XIV
  • Trạng thái: Chưa thông qua

Phạm vi điều chỉnh

Luật quản lý thuế (sửa đổi) quy định việc quản lý các loại thuế, các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước do cơ quan quản lý thuế và cơ quan khác của nhà nước thu theo quy định của pháp luật.

THƯ VIỆN QUỐC HỘI - VĂN PHÒNG QUỐC HỘI
Địa chỉ: 22 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội     Điện thoại: 080.46019     Fax: 080. 48278  
Email:
thuvienquochoi@qh.gov.vn | thuvienquochoi@gmail.com