Chủ nhật, ngày 16/12/2018login
  • Lĩnh vực: Đối ngoại
  • Cơ quan trình dự thảo: Chính phủ
  • Cơ quan chủ trì soạn thảo: Bộ Ngoại giao
  • Ủy ban thẩm tra: Ủy ban Đối ngoại
  • Dự kiến thảo luận tại: Đang cập nhật - Khóa XIV
  • Dự kiến thông qua tại: Đang cập nhật - Khóa XIV
  • Trạng thái: Chưa thông qua

Phạm vi điều chỉnh

- Luật này quy định về nguyên tắc, nội dung, trình tự, thủ tục của việc ký kết và thực hiện TTQT – các văn bản hợp tác quốc tế không phải là ĐƯQT, được ký ở các cấp từ trung ương đến địa phương. - Luật này không quy định về công tác ĐƯQT, lĩnh vực được điều chỉnh bởi Luật Điều ước quốc tế năm 2016 và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

THƯ VIỆN QUỐC HỘI - VĂN PHÒNG QUỐC HỘI
Địa chỉ: 22 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội     Điện thoại: 080.46019     Fax: 080. 48278  
Email:
thuvienquochoi@qh.gov.vn | thuvienquochoi@gmail.com