Chủ nhật, ngày 16/12/2018login
Góp ý cho Dự thảo Luật Khám, chữa bệnh!

Dự thảo Luật cần nghiên cứu để bổ sung chức danh Bác sĩ Y học dự phòng vào quy định "Người xin cấp giấy phép hành nghề". Bởi lẽ, hiện nay đang có chính sách giảm tải cho các tuyến Y tế phía trên, nên yêu cầu về sự nỗ lực của các tuyến Y tế cơ sở rất cao, đặc biệt là sự nỗ lực của các bác sĩ y học dự phòng. Tuy nhiên, điều vướng mắc hiện nay là bác sĩ y học dự phòng lại không được cấp giấy phép hành nghề, trong khi đó, họ được đào tạo rất bài bản tại các cơ sở giáo dục chuyên sâu như Đại học Y dược. Điều này gây ra tổn thất lớn cho tuyến y tế cơ sở, bởi vì bác sĩ đa khoa thường không lựa chọn về tuyến cơ sở, đặc biệt là trung tâm y tế. Vì vậy, đề nghị ban soạn thảo nghiên cứu để quy định hợp lý, huy động được số lượng đông đảo bác sĩ y học dự phòng vào phục vụ nhân dân.

Giang Chí Phúc - góp ý cho: điều 17 05/10/2018 9:36Ý kiến hay: 1Góp ý

THƯ VIỆN QUỐC HỘI - VĂN PHÒNG QUỐC HỘI
Địa chỉ: 22 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội     Điện thoại: 080.46019     Fax: 080. 48278  
Email:
thuvienquochoi@qh.gov.vn | thuvienquochoi@gmail.com