Thứ hai, ngày 18/02/2019login
Bổ sung ý kiến Điều 17, Luật Khám, chữa bệnh

Kính thưa Bộ trưởng và các ban ngành có liên quan. Tôi xin có ý kiến về Điều 17 của bộ luật này: Chưa thể hiện được cấp chứng chỉ hành nghề cho bác sĩ y học dự phòng. Như đã biết, bác sĩ y học dự phòng là nhân lực chủ đạo tại các tuyến y tế cơ sở, cũng có tham gia tầm soát, khám chữa bệnh cộng đồng. Thời gian học khá dài, chuyên môn cao nhưng do không được quan tâm đúng đắn nên nhân lực bác sĩ y học dự phòng hiện nay còn bị lãng phí. Mong Bộ trưởng Bộ Y tế và các ban ngành liên quan xem xét và bổ sung.

Trương Thành Nhân - góp ý cho: điều 17 05/02/2019 1:43Ý kiến hayGóp ý

Góp ý cho Dự thảo Luật Khám, chữa bệnh!

Dự thảo Luật cần nghiên cứu để bổ sung chức danh Bác sĩ Y học dự phòng vào quy định "Người xin cấp giấy phép hành nghề". Bởi lẽ, hiện nay đang có chính sách giảm tải cho các tuyến Y tế phía trên, nên yêu cầu về sự nỗ lực của các tuyến Y tế cơ sở rất cao, đặc biệt là sự nỗ lực của các bác sĩ y học dự phòng. Tuy nhiên, điều vướng mắc hiện nay là bác sĩ y học dự phòng lại không được cấp giấy phép hành nghề, trong khi đó, họ được đào tạo rất bài bản tại các cơ sở giáo dục chuyên sâu như Đại học Y dược. Điều này gây ra tổn thất lớn cho tuyến y tế cơ sở, bởi vì bác sĩ đa khoa thường không lựa chọn về tuyến cơ sở, đặc biệt là trung tâm y tế. Vì vậy, đề nghị ban soạn thảo nghiên cứu để quy định hợp lý, huy động được số lượng đông đảo bác sĩ y học dự phòng vào phục vụ nhân dân.

Giang Chí Phúc - góp ý cho: điều 17 05/10/2018 9:36Ý kiến hay: 3Góp ý

12
THƯ VIỆN QUỐC HỘI - VĂN PHÒNG QUỐC HỘI
Địa chỉ: 22 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội     Điện thoại: 080.46019     Fax: 080. 48278  
Email:
thuvienquochoi@qh.gov.vn | thuvienquochoi@gmail.com