Thứ hai, ngày 21/01/2019login
  • Lĩnh vực: Kinh tế
  • Cơ quan trình dự thảo: Chính phủ
  • Cơ quan chủ trì soạn thảo: Bộ Xây dựng
  • Ủy ban thẩm tra: Ủy ban Kinh tế
  • Dự kiến thảo luận tại: Đang cập nhật - Khóa XIV
  • Dự kiến thông qua tại: Đang cập nhật - Khóa XIV
  • Trạng thái: Chưa thông qua

Phạm vi điều chỉnh

Luật này quy định về quản lý phát triển đô thị, bao gồm: phát triển hệ thống đô thị quốc gia, phát triển hệ thống hạ tầng đô thị, đầu tư phát triển đô thị, nguồn lực tài chính phát triển đô thị, quản lý nhà nước và sự tham gia của các tổ chức, cá nhân trong phát triển đô thị.

THƯ VIỆN QUỐC HỘI - VĂN PHÒNG QUỐC HỘI
Địa chỉ: 22 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội     Điện thoại: 080.46019     Fax: 080. 48278  
Email:
thuvienquochoi@qh.gov.vn | thuvienquochoi@gmail.com