Thứ hai, ngày 21/01/2019login
  • Lĩnh vực: Tư pháp
  • Cơ quan trình dự thảo: Chính phủ
  • Cơ quan chủ trì soạn thảo: Bộ Công an
  • Ủy ban thẩm tra: Ủy ban Tư pháp
  • Dự kiến thảo luận tại: Kỳ họp thứ 6 - Khóa XIV
  • Dự kiến thông qua tại: Kỳ họp thứ 7 - Khóa XIV
  • Trạng thái: Chưa thông qua

Phạm vi điều chỉnh

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án hình sự.

THƯ VIỆN QUỐC HỘI - VĂN PHÒNG QUỐC HỘI
Địa chỉ: 22 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội     Điện thoại: 080.46019     Fax: 080. 48278  
Email:
thuvienquochoi@qh.gov.vn | thuvienquochoi@gmail.com