Thứ bảy, ngày 23/02/2019login
Góp ý luật giáo dục sửa đổi

Góp ý điều 70.Lâu nay chúng ta đang áp dụng trình độ chuẩn giáo viên tiểu học là trung cấp sư phạm. Việc nâng chuẩn cần có lộ trình tránh xáo động và gây lãng phí lớn vì phải bồi dưỡng và chạy theo bằng cấp không cần thiết . Vì vậy tôi góp ý nên nâng chuẩn giáo viên tiểu học từ trung cấp lên cao đẳng là phù hợp với bậc học.

Vi Nam Phương17/02/2019 12:42Ý kiến hayGóp ý

Góp ý Dự thảo Luật Giáo dục (sửa đổi)

Qua nghiên cứu các Điều 14, Điều 62, Điều 64, 83, Luật Giáo dục (sửa đổi). Tôi hoàn toàn đồng ý với các quy định này.

Góp ý Dự thảo Luật Giáo dục (sửa đổi)16/01/2019 11:42Ý kiến hay: 1Góp ý

Lương

Nói đến lương giáo viên nhưng chúng ta quên một bộ phận nhân viên trường học lương thì thấp, không có thâm niên, không có gì ngoài hệ số lương. Nên đề nghị có chế độ đãi ngộ để họ yên tâm công tác.

Ý kiến hay: 2Trương Văn TứGóp ý19/01/2019

Góp ý sửa đổi cho Khoản 1 Điều 26, Dự thảo Luật Giáo dục (sửa đổi)

Đề nghị bỏ quy định về độ tuổi vào trung học cơ sở tại Điểm b, khoản 1, Điều 26 và quy định về độ tuổi vào trung học phổ thông tại điểm c, khoản 1, Điều 26 của Dự thảo Luật. Vì nếu quy định độ tuổi vào các cấp học này một cách cụ thể sẽ gây khó khăn cho những bạn vì những lý do đặc biệt phải gián đoạn học tập mà sau đó có ý định học tiếp. Chỉ cần quy định chuyển tiếp hoàn thành cấp học ở cấp dưới thì có thể tiếp tục học cấp học tiếp theo là đủ, để tạo thuận lợi hơn cho việc học tập của những bạn có mong muốn học tập.

Trần Văn Duy - góp ý cho: điều 26, luật giáo dục (sửa đổi) 14/01/2019 2:56Ý kiến hay: 2Góp ý

Giản lược mục tiêu phát triển con người có thẩm mỹ

Theo tôi trong phần Mục tiêu của giáo dục nên bỏ bớt yếu tố *thẩm mỹ*, bởi các tiêu chí đánh giá thẩm mỹ quá khác biệt giữa các tầng lớp, các thế hệ, các vùng miền, và dân tộc. Tuy nhiên kiến thức về mỹ thuật, và nghệ thuật nói chung là điều cần thiết. Nhưng thiết nghĩ 2 mục tiêu về tri thức và văn hóa đã bao hàm điều này nên phần thẩm mỹ có thể giản lược.

Tran Minh Tuan - góp ý cho: điều 2 02/01/2019 3:15Ý kiến hay: 3Góp ý

Góp y về trình độ giao viên Điều 70

Về trình độ giáo viên chỉ nên để giao viên tiểu học trình độ cao đẳng. Theo Thông tư 17 qui định mức chất lượng tồi thiểu giáo viên trường chuẩn 100% phải đạt chuẩn và có tỉ lệ trên chuẩn thì cả nước không đạt vì hiện nay giao viên tiểu học còn nhiều trình độ cao đẳng và nếu trên chuẩn là thạc sĩ thì hầu như không có. Nội dung này quá cao và xa vời so với thực tế

Tuệ Anh04/12/2018 10:47Ý kiến hay: 7Góp ý

Góp ý Điều 4

"Tại điều 4: Giải thích nghĩa nên giải thích thêm các từ: - Nhà giáo, giáo viên, thạc sỹ, giáo sư, tiến sỹ, - Giáo dục là gì; - Hệ đào tạo chính quy - Hệ đào tạo vừa học vừa làm. …"

Lê Phượng - góp ý cho: điều 4 01/12/2018 2:36Ý kiến hay: 3Góp ý

Góp ý Khoản 2-3, Điều 32

Điều 32. Xác nhận hoàn thành chương trình tiểu học, trung học phổ thông và cấp văn bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, trung học phổ thông 1. Học sinh học hết chương trình tiểu học ... xác nhận trong học bạ việc hoàn thành chương trình tiểu học. 2. Học sinh học hết chương trình trung học cơ sở có ....cấp bằng tốt nghiệp trung học cơ sở. 3. Học sinh học hết chương trình trung học phổ thông .... cấp bằng tốt nghiệp trung học phổ thông. Hiện nay, thực tế nằng cấp văn bằng tốt nghiệp trung học cơ sở/ trung học phổ thông chẳng có giá trị gì nữa. Xin việc hay làm bất cứ việc gì cũng phải có bằng đại học trở lên. Nên theo tôi, học hết 9 hay lớp 12 cũng như học hết lớp 5 , chỉ cần cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình trung học cơ sở/ trung học phổ thông là được rồi.

Lê Phượng - góp ý cho: điều 32 01/12/2018 2:34Ý kiến hay: 3Góp ý

Góp ý điều 83

" Khoản 3. Điều 83: ... Sau khi tốt nghiệp, nếu công tác trong ngành giáo dục đủ thời gian theo quy định sẽ không phải trả khoản vay tín dụng sư phạm. Nên nêu rõ đủ thời gian theo quy định là quy định nào?"

Lê Phượng - góp ý cho: điều 83 01/12/2018 2:31Ý kiến hay: 9Góp ý

Góp ý Điều 72

" 1. Về cách trình bày: - Quy định về trình độ chuẩn được đào tạo của nhà giáo, nên ghi theo thứ tự từng loại nhà giáo/giáo viên... ví dụ: a. Giáo viên mầm non: phải có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm...; b. Giáo viên tiểu học: phải có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm ....;
2. Về nội dung: - Dạy mầm non có trình độ đại học sư phạm hoặc có trình độ cao đẳng/đại học và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm thì có được không?. Hiện tại đại học sư phạm Đà Nẵng có đào tạo đại học mầm non. Vậy góp ý nội dung là: khi ghi trình độ nên ghi trình độ tối thiểu phải có... (bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm) trở lên, hoặc có trình độ... (cao đẳng/đại học) trở lên và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.

Lê Phượng - góp ý cho: điều 72 01/12/2018 2:26Ý kiến hayGóp ý

Góp ý Điều 66

Khoản 2, Điều 66. ghi giống tiêu đề Điều 72. Hoặc theo quy định tại Điều 72 Luật này.

Lê Phượng - góp ý cho: điều 66 29/11/2018 5:32Ý kiến hay: 5Góp ý

Tham khảo Luật giáo dục (sửa đổi)

Nhất trí các điều, khoản của Luật Giáo Dục (Sửa đổi)

VÌ VĂN HỎA26/11/2018 9:53Ý kiến hayGóp ý

Góp ý về quy định của Điều 70, Dự thảo Luật

Hiện nay, Thông tư 17 đang quy định về trường chuẩn quốc gia và định mức tối thiểu qui định 100% giáo viên phải đạt trình độ chuẩn. Thực tế các trường chuẩn còn có tỉ lệ giáo viên có bằng cao đẳng còn nhiều nếu nâng trình độ giáo viên tiểu học đạt chuẩn là đại học thì các trường sẽ mất chuẩn và việc bồi dưỡng giáo viên phải kéo dài vì giáo viên không thể vừa đứng lớp vừa đi học cùng một lúc được. Vì vậy, chỉ nên nâng chuẩn giáo viên tiểu học từ trung cấp lên cao đẳng là phù hợp vì học sinh tiểu học cũng không đòi hỏi quá cao về kiến thức.

Nguyễn Hoa11/11/2018 10:32Ý kiến hay: 4Góp ý

Góp ý sửa đổi Điều 70, Dự thảo Luật

Theo tôi, trình độ giáo viên tiểu học trong các trường đạt chuẩn chỉ nên nâng từ trung cấp lên cao đẳng vì hiện tại 50 % giáo viên tiểu học là cao đẳng, trong khi đó theo quy định của Thông tư 17 về trường chuẩn quốc gia thì nhiều trường sẽ mất chuẩn. Ở các trường có số giáo viên chưa đạt chuẩn đông thì sẽ phải được cử đi đào tạo. Điều này sẽ mất thời gian dài và việc thay sách hay đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát triển năng lực đòi hỏi giáo viên đổi mới phương pháp dạy học chứ theo tôi, bậc tiểu học không đòi hỏi cao về kiến thức nên không cần giáo viên tiểu học có trình độ đại học mới dạy được.

Nguyễn Lan11/11/2018 10:13Ý kiến hay: 5Góp ý

Góp ý về Điều 70, Dự thảo Luật

Tôi đề nghị quy định trình độ giáo viên tiểu học chỉ nên nâng từ trung cấp lên cao đẳng.

Quốc Viêt11/11/2018 10:04Ý kiến hay: 5Góp ý

Góp ý bổ sung Điều 14, Dự thảo Luật

Khoản 4, Điều 14 về liên kết đào tạo hệ vừa làm vừa học nên hạn chế hơn: Chỉ liên kết với các trường và Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh, không mở rộng ra các tổ chức...

Hoàng Văn Thể - góp ý cho: điều 46, luật giáo dục (sửa đổi) 20/09/2018 5:25Ý kiến hay: 9Góp ý

Mục 3, Điều 31

Đề nghị quy định giao Hiệu trưởng Trường cấp bằng tốt nghiệp trung học phổ thông.

Hoàng Dương Hùng - góp ý cho: điều 31, luật giáo dục (sửa đổi) 12/08/2018 1:42Ý kiến hay: 4Góp ý

Góp ý Dự thảo Luật Giáo dục

Tôi xin góp ý về chủ trương thay đổi chế độ tiền lương cho giáo viên. Tôi tán thành phương án cũng như chủ trương thay đổi tiền lương cho giáo viên. Vì hiện nay quá bất cập so với tình hình đất nước đổi mới kể từ năm 86, xem như hết thời trả lương giáo viên bằng gạo. Nhưng cần nhìn nhận giáo viên là những : thầy cô giáo nào và ở đâu đảm nhiệm chức vụ gì. Trong giáo dục có bao nhiêu thành phần cốt cán, bán cốt cán, phi cốt cán. Vì vậy, cần xem xét đối tượng nào cần được nâng lương.
Theo tôi nên thay đổi chế độ lương đối với giáo viên trực tiếp dạy lớp, không trực tiếp dạy lớp nhưng là những viên chức hành chính sự nghiệp, nhân viên công nghệ thông tin (CNTT). Những người làm CNTT như sửa chữa hay quản lý thiết bị thư viện lương quá thấp không có căn cứ chuẩn vệ mức lương theo nghề nghiệp, như thư viện chỉ có hỗ trợ 30% chưa được gọi là phụ cấp, hoặc ưu đãi..mà công việc thư viện không thể tách rời trong một cơ sở trường học.
Còn cấp lãnh đạo không cần tăng lương ngay vì thực tế lương họ quá cao, thậm chí cao bằng lương của thủ tướng chính phủ, chưa kể các khoản tiền thu, tiền thừa nằm trong ngân sách...
Tôi đề nghị, hàng năm trường được khoán kinh phí 5 tỷ 2 nếu một năm không dùng hết số tiền có ích thì sẽ thâm hụt, các khoản du lịch với mức quyết toán khủng, trong khi cơ sở vật chất lương thì không hề nhúc nhích. 
Các thầy cô giáo ở miền núi, dân tộc thì thực sự cần quan tâm hơn nữa, vì quá vất vả. Nhiều thầy cô giáo bám bản vì yêu nghề mến trò nhưng lương bổng không đủ sống nên làm lung lay ý chí và niềm tin. Các vùng miền núi ít có giáo viên lên bám trụ vì lương thấp,trường lớp thiếu thốn vật chất, thời tiết khắc nghiệt, chính phủ cần quan tâm nhiều hơn.
Tôi không tán thành quan điểm lương giáo viên ngang công an quân đội. Bởi vì công an, quân đội, họ là lực lượng bảo an trực tiếp, còn giáo viên là người không trực tiếp làm nhiệm vụ chiến đấu hy sinh, nên lương của hai đối tượng này phải phân biệt rõ ràng, khác nhau, không được so sánh, so bì cao thấp.
Trong giáo dục tăng tiền lương phải phân hoạch ra đối tượng, nhiệm vụ cụ thể, không nên đánh đồng nâng lương khi người thấp vẫn thấp, cao vẫn cao, trong khi đó chất lượng giáo dục đi xuống đạo đức người thầy giảm, sẽ chạy theo lợi nhuận lương bổng.
Nhà nước tăng lương nên quan tâm mục tiêu đảm bảo cuộc sống cho đối tượng thực tế cần thiết như giáo viên , nhân viên, tạp vụ, người phụ trách công nghệ thông tin...
Mức lương hiện tại của hiệu trưởng là 12 triệu/ tháng. Bên cạnh đó, họ còn có thâm niên, phụ cấp các khoản, nên ko cần tăng lương mà dành khoản ngân sách phát triển cho miền núi, hải đảo, dân tộc ....nếu tăng lương theo đồng loạt thì dẫn đến chênh lệch mức thu nhập khủng khiếp, chênh lệch về vị trí công việc, chất lượng phát triển.
Đề nghị trung ương có phân hoạch công việc, tiền lương, đãi ngộ , đối tượng, nhiệm vụ phát triển trong hệ thống đơn vị, ai thực sự cần tăng lương thì nên có đối sách hợp lý cân bằng.
Vì nhận thấy thực tế rối khi giáo dục áp dụng nhiều phương pháp dạy học tích cực nhưng hiệu quả chưa tương xứng, giáo viên mệt mỏi chính vì đó mà khái niệm thay đổi lương giáo viên..giáo viên cho rằng làm nhiều việc mà lương thấp, các năm gần đây đạo Đức học đường bị xuống cấp từ thầy giáo, cô giáo,học trò. Nên áp lực lên giáo viên tăng cao, nay thay đổi tiền lương thì làm sao đáp ứng đủ, nếu không siết chặt tư duy, cách làm việc học tập, khen thưởng, kỷ luật đánh giá.
Hạn chế đối tượng lương cao sẵn.
Siết chặt hơn về chất lượng, kỷ luật , trong quản lý, thì mới có hiệu quả tốt.

Lê văn Huân14/05/2018 10:05Ý kiến hay: 12Góp ý

Giải thích từ ngữ

Điều về giải thích từ ngữ của dự thảo cần đưa ra triết lý giáo dục là gì. Dự thảo Luật cần phân loại hệ đào tạo chính quy và Hệ đào tạo vừa học vừa làm. Dự thảo Luật nên quy định thành lập cơ quan kiểm tra chất lượng đào tạo của các trường. Cần quy định môn giáo dục đạo đức nhân cách và các môn giáo dục pháp luật vào trong chương trình để học sinh nắm được quy định pháp luật từ lứa tuổi 5-16 tuổi.

Đinh Tiến Dũng24/02/2018 5:20Ý kiến hay: 2Góp ý

Góp ý dự thảo luật Giáo dục!

Trung tâm giáo dục thường xuyên tổ chức tại cấp tỉnh và cấp huyện,Trung tâm học tập cộng đồng được tổ chức tại xã, phường, thị trấn,Trung tâm ngoại ngữ, tin học do tổ chức, cá nhân thành lập. Tôi góp ý nên đổi tên TTGDNN-GDTX là TTGDTX và giao Sở GDĐT là cơ quan chủ quản.

Lưu Thanh Tòng04/01/2018 8:42Ý kiến hay: 3Góp ý

Góp ý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục

Đề nghị Ban soạn thảo điều chỉnh quy định của Dự thảo thành: "1. Cơ sở giáo dục thường xuyên bao gồm: a) Trung tâm giáo dục thường xuyên tổ chức tại cấp tỉnh và cấp huyện". Vì hiện nay chúng ta đang học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, trong tuyên ngôn độc lập Bác nói "Ai sinh ra cũng được học hành". Nếu cắt chương trình giáo dục thường xuyên cấp huyện thì sẽ không đảm bảo được quyền học hành của một bộ phận học sinh.

Hoang Hung12/12/2017 11:51Ý kiến hay: 34Góp ý

Trung tâm GDNN-GDTX ngọc Hồi

Chúng tôi xin góp ý Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục như sau:
Một là, đề nghị sửa khoản 14, Điều 1, dự thảo Luật Giáo dục "14. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 46" thành như sau: "1. Cơ sở giáo dục thường xuyên bao gồm: a) Trung tâm giáo dục thường xuyên tổ chức tại cấp tỉnh và cấp huyện. b) Trung tâm học tập cộng đồng được tổ chức tại xã, phường, thị trấn. c) Trung tâm ngoại ngữ, tin học do tổ chức, cá nhân thành lập."
Hai là, đổi tên Trung tâm GDNN-GDTX là Trung tâm GDTX. Bởi vì Đảng và Nhà nước ta hiện nay thúc đẩy học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập, do vậy cần có mô hình Trung tâm GDTX tổ chức ở cấp huyện để đáp ứng nhu cầu học tập của người dân, cần gì học nấy, học tập suốt đời. Nếu không có mô hình Trung tâm GDTX ở cấp huyện sẽ khó khăn cho những người vì điều kiện hoàn cảnh gia đình, người yếu thế không theo học được hệ thống giáo dục chính quy. Trung tâm GDTX cấp huyện sẽ tạo cơ hội cho người học tiếp cận giáo dục, tạo bình đẳng trong giáo dục.

Ý kiến hay: 3Trung tâm GDNN-GDTX ngọc HồiGóp ý19/01/2018

Góp ý Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục

Một là, đề nghị sửa dự thảo Luật Giáo dục hiện nay, tại khoản 14 Điều 1 "14. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 46" như sau: "1. Cơ sở giáo dục thường xuyên bao gồm: a) Trung tâm giáo dục thường xuyên tổ chức tại cấp tỉnh và cấp huyện. b) Trung tâm học tập cộng đồng được tổ chức tại xã, phường, thị trấn. c) Trung tâm ngoại ngữ, tin học do tổ chức, cá nhân thành lập."
Hai là, đổi tên Trung tâm GDNN-GDTX là Trung tâm GDTX. Vì Đảng và Nhà nước ta hiện nay thúc đẩy học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập, do vậy cần có mô hình Trung tâm GDTX tổ chức ở cấp huyện để đáp ứng nhu cầu học tập của người dân, cần gì học nấy, học tập suốt đời. Nếu không có mô hình Trung tâm GDTX ở cấp huyện sẽ khó khăn cho những người vì điều kiện hoàn cảnh gia đình, người yếu thế không theo học được hệ thống giáo dục chính quy. Trung tâm GDTX cấp huyện sẽ tạo cơ hội cho người học tiếp cận giáo dục, tạo bình đẳng trong giáo dục.

Ý kiến hay: 36Lam Anh VuGóp ý21/12/2017

THƯ VIỆN QUỐC HỘI - VĂN PHÒNG QUỐC HỘI
Địa chỉ: 22 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội     Điện thoại: 080.46019     Fax: 080. 48278  
Email:
thuvienquochoi@qh.gov.vn | thuvienquochoi@gmail.com