Thứ ba, ngày 17/07/2018login
  • Lĩnh vực: Quốc phòng & An ninh
  • Cơ quan trình dự thảo: Chính phủ
  • Cơ quan chủ trì soạn thảo: Bộ Quốc phòng
  • Ủy ban thẩm tra: Ủy ban Quốc phòng & An ninh
  • Dự kiến thảo luận tại: Đang cập nhật - Khóa XIV
  • Dự kiến thông qua tại: Đang cập nhật - Khóa XIV
  • Trạng thái: Chưa thông qua

Phạm vi điều chỉnh

Luật này quy định về lực lượng dự bị động viên; nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, cá nhân, chế độ chính sách và ngân sách bảo đảm cho xây dựng và huy động lực lượng dự bị động viên.

Tóm tắt dự thảo

Thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Bộ Quốc phòng xây dựng dự thảo Tờ trình đề nghị xây dựng Luật lực lượng dự bị động viên (DBĐV); Dự thảo Báo cáo đánh giá tác động của chính sách trong đề nghị xây dựng Dự án Luật DBĐV; dự thảo Luật DBĐV.

Để lấy ý kiến đóng góp rộng rãi của các tổ chức và cá nhân, tiếp tục chỉnh lý, hoàn chỉnh văn bản, trân trọng giới thiệu toàn văn các văn bản trên (xem File đính kèm).

THƯ VIỆN QUỐC HỘI - VĂN PHÒNG QUỐC HỘI
Địa chỉ: 22 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội     Điện thoại: 080.46019     Fax: 080. 48278  
Email:
thuvienquochoi@qh.gov.vn | thuvienquochoi@gmail.com