Thứ bảy, ngày 23/02/2019login
  • Lĩnh vực: Kinh tế
  • Cơ quan trình dự thảo: Chính phủ
  • Cơ quan chủ trì soạn thảo: Ngân hàng nhà nước
  • Ủy ban thẩm tra: Ủy ban Kinh tế
  • Thảo luận tại: Kỳ họp thứ 3 - Khóa XIV
  • Thông qua tại: Kỳ họp thứ 4 - Khóa XIV
  • Trạng thái: Đã thông qua

Phạm vi điều chỉnh

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng.

THƯ VIỆN QUỐC HỘI - VĂN PHÒNG QUỐC HỘI
Địa chỉ: 22 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội     Điện thoại: 080.46019     Fax: 080. 48278  
Email:
thuvienquochoi@qh.gov.vn | thuvienquochoi@gmail.com