Thứ tư, ngày 23/05/2018login
Làm sao tích tụ ruộng đất mà không bần cùng hóa nông dân

Làm sao tích tụ ruộng đất mà không bần cùng hóa nông dân

Minh20/04/2017 2:18Ý kiến hay: 3Góp ý

THƯ VIỆN QUỐC HỘI - VĂN PHÒNG QUỐC HỘI
Địa chỉ: 22 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội     Điện thoại: 080.46019     Fax: 080. 48278  
Email:
thuvienquochoi@qh.gov.vn | thuvienquochoi@gmail.com