Thứ bảy, ngày 23/02/2019login
  • Lĩnh vực: Tư pháp
  • Cơ quan trình dự thảo: Ban soạn thảo dự án Luật
  • Cơ quan chủ trì soạn thảo: Tòa án nhân dân tối cao
  • Ủy ban thẩm tra: Ủy ban Tư pháp
  • Dự kiến thảo luận tại: Đang cập nhật - Khóa XIV
  • Dự kiến thông qua tại: Đang cập nhật - Khóa XIV
  • Trạng thái: Chưa thông qua

Phạm vi điều chỉnh

Luật này quy định về các biện pháp khẩn cấp tạm thời trước khi khởi kiện; thẩm quyền, trình tự, thủ tục áp dụng các biện pháp khẩn cấp tạm thời trước khi khởi kiện; thẩm quyền, trình tự, thủ tục bắt giữ tàu biển để bảo đảm giải quyết khiếu nại hàng hải, áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời, thi hành án dân sự, thực hiện tương trợ tư pháp; thẩm quyền, trình tự, thủ tục bắt giữ tàu bay tại cảng hàng không, sân bay để bảo đảm lợi ích của người có quyền, lợi ích đối với tàu bay, để thi hành án dân sự; thẩm quyền, trình tự, thủ tục thả tàu biển, tàu bay đang bị bắt giữ

THƯ VIỆN QUỐC HỘI - VĂN PHÒNG QUỐC HỘI
Địa chỉ: 22 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội     Điện thoại: 080.46019     Fax: 080. 48278  
Email:
thuvienquochoi@qh.gov.vn | thuvienquochoi@gmail.com