Thứ tư, ngày 23/05/2018login
  • Lĩnh vực: Dân tộc
  • Cơ quan trình dự thảo: Chính phủ
  • Cơ quan chủ trì soạn thảo: Ủy ban dân tộc
  • Ủy ban thẩm tra: Hội đồng dân tộc
  • Dự kiến thảo luận tại: Đang cập nhật - Khóa XIV
  • Dự kiến thông qua tại: Đang cập nhật - Khóa XIV
  • Trạng thái: Chưa thông qua

Phạm vi điều chỉnh

Luật này quy định các chính sách và biện pháp hỗ trợ của nhà nước; trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hoạt động quản lý nhà nước và hỗ trợ phát triển vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

THƯ VIỆN QUỐC HỘI - VĂN PHÒNG QUỐC HỘI
Địa chỉ: 22 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội     Điện thoại: 080.46019     Fax: 080. 48278  
Email:
thuvienquochoi@qh.gov.vn | thuvienquochoi@gmail.com