Thứ ba, ngày 17/07/2018login
  • Lĩnh vực: Kinh tế
  • Cơ quan trình dự thảo: Chính phủ
  • Cơ quan chủ trì soạn thảo: Bộ Kế hoạch và Đầu tư
  • Ủy ban thẩm tra: Ủy ban Kinh tế
  • Dự kiến thảo luận tại: Kỳ họp thứ 4 - Khóa XIV
  • Dự kiến thông qua tại: Kỳ họp thứ 5 - Khóa XIV
  • Trạng thái: Chưa thông qua
Tóm tắt dự thảo

Luật này quy định về đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt; tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương ở đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt; cơ chế, chính sách và quản lý nhà nước đối với đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt.

THƯ VIỆN QUỐC HỘI - VĂN PHÒNG QUỐC HỘI
Địa chỉ: 22 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội     Điện thoại: 080.46019     Fax: 080. 48278  
Email:
thuvienquochoi@qh.gov.vn | thuvienquochoi@gmail.com