Thứ ba, ngày 27/02/2018login
  • Lĩnh vực: Đối ngoại
  • Cơ quan trình dự thảo: Chính phủ
  • Cơ quan chủ trì soạn thảo: Bộ Ngoại giao
  • Ủy ban thẩm tra: Ủy ban Đối ngoại
  • Thảo luận tại: Kỳ họp thứ 4 - Khóa XIV
  • Thông qua tại: Kỳ họp thứ 5 - Khóa XIV
  • Trạng thái: Đã thông qua
Kết quả biểu quyết của đại biểu quốc hội tại hội trường
THƯ VIỆN QUỐC HỘI - VĂN PHÒNG QUỐC HỘI
Địa chỉ: 22 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội     Điện thoại: 080.46019     Fax: 080. 48278  
Email:
thuvienquochoi@qh.gov.vn | thuvienquochoi@gmail.com