Thứ ba, ngày 22/01/2019login
Về dịch vụ ứng trước tiền bán chứng khoán

Việc ghi nhận ứng trước tiền bán chứng khoán là một trong những dịch vụ công ty chứng khoán được thực hiện là một điểm tích cực của Dự thảo này. Bởi đây là việc tự chủ kinh doanh các công ty chứng khoán, phù hợp với nhu cầu của thị trường, giúp thị trường hoạt động hiệu quả hơn.

Phan Thị Chu Uyên - góp ý cho: điều 85 16/01/2019 6:35Ý kiến hayGóp ý

THƯ VIỆN QUỐC HỘI - VĂN PHÒNG QUỐC HỘI
Địa chỉ: 22 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội     Điện thoại: 080.46019     Fax: 080. 48278  
Email:
thuvienquochoi@qh.gov.vn | thuvienquochoi@gmail.com