Thứ năm, ngày 23/02/2017login
Tranh cãi về tố cáo bằng ghi âm điện thoại...

Quan trọng hóa vấn đề! Khi người ta quyết tâm tố cáo thì người ta làm cả 3-4 đường ạ, cả văn bản đường bưu điện, cả email, cả ghi âm ghi hình....Cán bộ không nên bàn bạc cái chuyện thừa thãi mà nên lo đưa vào Luật điều khoản ai chịu trách nhiệm bảo vệ người tố cáo và gia đình tài sản của họ đi.

Hoàng15/02/2017 3:18Ý kiến hay: 1Góp ý

THƯ VIỆN QUỐC HỘI - VĂN PHÒNG QUỐC HỘI
Địa chỉ: 22 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội     Điện thoại: 080.46019     Fax: 080. 48278  
Email:
thuvienquochoi@qh.gov.vn | thuvienquochoi@gmail.com