Thứ bảy, ngày 21/10/2017login
  • Lĩnh vực: Khoa học, Công nghệ & Môi trường
  • Cơ quan trình dự thảo: Chính phủ
  • Cơ quan chủ trì soạn thảo: Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn
  • Ủy ban thẩm tra: Ủy ban Khoa học, Công nghệ & Môi trường
  • Dự kiến thảo luận tại: Kỳ họp thứ 3 - Khóa XIV
  • Dự kiến thông qua tại: Kỳ họp thứ 4 - Khóa XIV
  • Trạng thái: Chưa thông qua

Phạm vi điều chỉnh

Luật này quy định về quản lý, bảo vệ, phát triển, sử dụng rừng, chế biến và thương mại lâm sản (sau đây gọi chung là hoạt động lâm nghiệp).

THƯ VIỆN QUỐC HỘI - VĂN PHÒNG QUỐC HỘI
Địa chỉ: 22 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội     Điện thoại: 080.46019     Fax: 080. 48278  
Email:
thuvienquochoi@qh.gov.vn | thuvienquochoi@gmail.com