Chủ nhật, ngày 30/04/2017login

Thảo luận chính sách về Tăng giờ làm thêm (03/01/2017)

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật lao động đưa ra 2 phương án tăng giờ làm thêm tại Điều 106 như sau: 
Phương án 1:
Bảo đảm số giờ làm thêm và số giờ làm việc bình thường của người lao động không quá 12 giờ/ ngày và không quá 05 ngày liên tục cho mỗi đợt làm thêm giờ; tuy nhiên, tổng số giờ làm thêm của người lao động không được vượt quá 600 giờ/năm;
​Phương án 2:
Bảo đảm số giờ làm thêm và số giờ làm việc bình thường của người lao động không quá 12 giờ/ ngày và không quá 05 ngày liên tục cho mỗi đợt làm thêm giờ.
 
Theo dự kiến, dự thảo sẽ được thảo luận tại Kỳ họp thứ 3 và dự kiến thông qua vào Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV.

Dự thảo Online kính mong nhận được ý kiến đóng góp của các đại biểu Quốc hội, các chuyên gia và người dân về vấn đề này tại đây.

 

Ý kiến bài viết
Sửa đổi số giờ làm thêm trong một năm

Đề nghị nhà nước nới thêm hạn mức số giờ làm thêm tối đa trong một năm. Việc hạn chế làm thêm giờ 200 h/ 1 năm (1 tháng: chỉ khoảng 16 giờ) là quá ít. Đề nghị tăng thời gian làm thêm lên 600 giờ / năm.

Hà Thị Mơ03/04/2017 12:00Góp ýÝ kiến hay: 3  

THƯ VIỆN QUỐC HỘI - VĂN PHÒNG QUỐC HỘI
Địa chỉ: 22 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội     Điện thoại: 080.46019     Fax: 080. 48278  
Email:
thuvienquochoi@qh.gov.vn | thuvienquochoi@gmail.com