Thứ hai, ngày 21/01/2019login

Thảo luận chính sách về Tăng giờ làm thêm (03/01/2017)

Dự thảo lần 2 của Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật lao động đưa ra phương án tăng giờ làm thêm tại khoản b Điều 82 như sau: 

b.(Người sử dụng lao động) Bảm bảo số giờ làm thêm và số giờ làm việc tiêu chuẩn của người lao động không quá 12 giờ trong 01 ngày và tổng số giờ làm thêm của người lao động trong 01 năm không vượt quá 400 giờ.

Dự thảo Online kính mong nhận được ý kiến đóng góp của các đại biểu Quốc hội, các chuyên gia và người dân về vấn đề này tại đây.

 

 

Ý kiến bài viết
Tiền lương làm thêm giờ không thể cào bằng

Tiền công giờ làm thêm phải trả theo lũy tiến, tránh tình trạng người lao động bị DN vắt kiệt sức lao động, sau đó sa thải, tuyển mới. Việc tăng giờ làm thêm cũng không thể cào bằng tất cả các ngành nghề bởi với những ngành độc hại, nặng nhọc thì việc tăng giờ làm thêm quá nhiều sẽ vắt kiệt sức lao động của công nhân. Khi đó tiền công làm thêm không đủ để người lao động lo chữa bệnh. Việc làm thêm hay không để người lao động được tự nguyện, chứ không nên ép buộc dưới mọi hình thức.

Lê Thanh30/05/2017 12:26Góp ýÝ kiến hay: 9  

Cân nhắc tăng giờ làm thêm

Mỗi khi cần giải quyết đơn hàng lớn, công ty tôi vẫn huy động công nhân làm thêm giờ. Tuy nhiên, số giờ làm thêm không trải đều trong năm. Có tháng công nhân mong cũng chẳng có việc để làm thêm nhưng khi nào cần giao hàng gấp, công ty huy động công nhân làm thêm nhiều khiến ai nấy đều mệt mỏi. Điều này rất nguy hiểm vì lao động đi làm việc trong tình trạng mệt mỏi dễ xảy ra những tai nạn lao động đáng tiếc. Công nhân chúng tôi cũng mong muốn được làm thêm để tăng thu nhập. Tuy nhiên, tôi nghĩ cần có quy định chặt chẽ, không chỉ quy định số giờ làm thêm trong năm mà phải quy định cả số giờ làm thêm trong tháng. Đặc biệt, tiền lương làm thêm phải tương xứng với sức lao động mà chúng tôi bỏ ra để chúng tôi có điều kiện tái tạo sức lao động sau những giờ làm thêm mệt mỏi. Tiền công trả cho công nhân do tăng giờ làm thêm cần được giám sát chặt chẽ để doanh nghiệp (DN) không trả công chúng tôi với giá rẻ mạt.

Hoàng Lan30/05/2017 12:24Góp ýÝ kiến hay: 5  

Sửa đổi số giờ làm thêm trong một năm

Đề nghị nhà nước nới thêm hạn mức số giờ làm thêm tối đa trong một năm. Việc hạn chế làm thêm giờ 200 h/ 1 năm (1 tháng: chỉ khoảng 16 giờ) là quá ít. Đề nghị tăng thời gian làm thêm lên 600 giờ / năm.

Hà Thị Mơ03/04/2017 12:00Góp ýÝ kiến hay: 11  

THƯ VIỆN QUỐC HỘI - VĂN PHÒNG QUỐC HỘI
Địa chỉ: 22 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội     Điện thoại: 080.46019     Fax: 080. 48278  
Email:
thuvienquochoi@qh.gov.vn | thuvienquochoi@gmail.com