Thứ hai, ngày 21/01/2019login

Thảo luận chính sách về Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người lao động (03/01/2017)

Nhằm đáp ứng với những bất cập trong chính sách về lao động trong thời gian qua, Chính phủ đã xây dựng dự thảo lần 2 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động năm 2017 để trình Quốc hội trong đó quy định về Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người lao động. Hai phương án của Điều 35 về Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người lao động đang được Chính phủ đưa ra lấy ý kiến nhân dân đó là: 

Phương án 1: Giữ nguyên như hiện hành, tức là người lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động nhưng phải thông báo lý do và phải báo trước thời hạn;
"Điều 35. Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người lao động

1. Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn trong những trường hợp sau đây:
a) Không được bố trí theo đúng công việc, địa điểm làm việc hoặc không được bảo đảm điều kiện làm việc đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động;
b) Không được trả lương đầy đủ hoặc trả lương không đúng thời hạn đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động;
c) Bị ngược đãi, quấy rối tình dục, cưỡng bức lao động;
d) Bản thân hoặc gia đình có hoàn cảnh khó khăn không thể tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động;
đ) Được bầu làm nhiệm vụ chuyên trách ở cơ quan dân cử hoặc được bổ nhiệm giữ chức vụ trong bộ máy nhà nước;
e) Lao động nữ mang thai phải nghỉ việc theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền;
g) Người lao động bị ốm đau, tai nạn đã điều trị 90 ngày liên tục đối với người làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn và một phần tư thời hạn hợp đồng đối với người làm việc theo hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng mà khả năng lao động chưa được hồi phục.
2. Khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định tại khoản 1 Điều này, người lao động phải báo cho người sử dụng lao động biết trước:
a) Ít nhất 3 ngày làm việc đối với các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c và g khoản 1 Điều này;
b) Ít nhất 30 ngày nếu là hợp đồng lao động xác định thời hạn; ít nhất 05 ngày làm việc nếu là hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng đối với các trường hợp quy định tại điểm d và điểm đ khoản 1 Điều này;
c) Đối với trường hợp quy định tại điểm e khoản 1 Điều này thời hạn báo trước cho người sử dụng lao động được thực hiện theo thời hạn quy định tại Điều 156 của Bộ luật này.
3. Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, nhưng phải báo cho người sử dụng lao động biết trước ít nhất 45 ngày, trừ trường hợp quy định tại Điều 117 của Bộ luật này."

Phương án 2: Người lao động có quyền chấm dứt hợp đồng lao động bất kể lúc nào, không vì lý do gì mà chỉ cần thời hạn báo trước:

" Điều 37. Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người lao động

1. Người lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động bất cứ thời điểm nào với điều kiện phải báo trước:
a) ít nhất 45 ngày đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn;
b) ít nhất 30 ngày đối với người lao động làm việc theo hợp đồng xác định thời hạn;
c) ít nhất 05 ngày làm việc đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động theo mùa vụ.
2. Người lao động không cần báo trước theo quy định tại khoản 1 Điều này trong những trường hợp sau:
a) Người lao động không được bố trí theo đúng công việc, địa điểm làm việc hoặc không được bảo đảm điều kiện làm việc đã thống nhất giữa các bên;
b) Người lao động không được trả đủ lương hoặc trả lương không đúng thời hạn như đã thống nhất giữa các bên;
c) Người lao động bị ngược đãi, quấy rối tình dục hoặc cưỡng bức lao động.
d) Lao động nữ mang thai phải nghỉ việc theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền."

Dự thảo Online kính mong nhận được ý kiến đóng góp của các đại biểu Quốc hội, các chuyên gia và người dân về vấn đề này tại đây.

Ý kiến bài viết
Góp ý dự thảo về quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người lao động

Theo quan điểm của tôi, người lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động bất kể lý do gì nhưng vẫn phải thông báo lý do và có thời hạn báo trước cụ thể. Phương án này không hoàn toàn giống phương án nào trong hai phương án mà dự thảo luật đề xuất. Đề xuất của tôi gồm có 2 ý: Ý thứ nhất, người lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động vì bất cứ lý do gì. Điều này bảo đảm quyền lợi và nhu cầu chính đáng của người lao động cũng như lợi ích của chủ doanh nghiệp. Những lý do mà điều luật hiện hành đưa ra hoặc là bất khả kháng hoặc rất nhạy cảm mà không người lao động nào muốn gặp phải và rất không thực tiễn trong việc phản ánh đúng nhu cầu của người lao động. Trên thực tế, phần lớn người lao động nghỉ việc vì những lý do liên quan trực tiếp đến quyền lợi của họ như tiền lương, bảo hiểm, phúc lợi, thăng tiến, môi trường làm việc có đáp ứng với nguyện vọng của họ hay không. Nếu cơ quan đó không thể đáp ứng hoặc không muốn đáp ứng những nhu cầu đó thì người lao động có quyền ra đi. Điều này cũng phản ánh đúng quy luật cung cầu của nền kinh tế thị trường hiện nay. Và cho dù vì bất cứ lý do gì, một khi người lao động không còn muốn gắn kết mình với cơ quan/doanh nghiệp, việc níu giữ hoặc cản trở họ cũng sẽ làm cho chất lượng công việc bị giảm sút và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp cũng vì thế mà đi xuống. Ý thứ 2, cho dù người lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động vì bất cứ lý do gì thì họ vẫn cần thông báo lý do đó và báo trước cho doanh nghiệp một số ngày nhất định. Đây không phải là điểu khoản gây khó khăn cho người lao động mà là trách nhiệm của họ với doanh nghiệp. Việc thông báo lý do nghỉ việc giúp doanh nghiệp nắm bắt tình hình thực tế, thu thập dữ liệu, nghiên cứu chính sách để điều chỉnh hoặc thay đổi nó phù hợp và đáp ứng với nhu cầu thực tế của thị trường lao động cũng như tăng cường tính cạnh tranh của cơ quan nhà nước/doanh nghiệp trong điều kiện mới. Trong khuôn khổ của dự luật này, tôi cũng đề xuất việc Chính phủ nên có lộ trình dần dần bãi bỏ hình thức biên chế lao động đối với tất cả các cơ quan nhà nước. Việc này sẽ giúp xóa bỏ các kỳ thi vào biên chế nặng nề, hình thức, tốn kém và nhiều khả năng gây tiêu cực. Tất cả người lao động đều được tuyển dụng theo năng lực và làm việc theo diện hợp đồng lao động, gia hạn hợp đồng tùy thuộc vào nhu cầu của cơ quan và hiệu quả công việc của người lao động. Người lao động và doanh nghiệp đều có quyền như nhau trong việc chấm dứt hợp đồng lao động với bên kia. Việc này không chỉ giúp nâng cao năng lực và hiệu quả công việc của người lao động mà cả của chủ lao động, hoặc là họ sẽ tự đào thải mình hoặc sẽ phải tự học hỏi, phát triển thích ứng với nhu cầu của xã hội hợn nữa. Đây là con đường tương lai nhằm nâng cao năng lực toàn diện của xã hội và thúc đẩy đất nước chúng ta phát triển mạnh mẽ.

Vũ Thị Thu Trang17/11/2018 1:17Góp ýÝ kiến hay: 1  

THƯ VIỆN QUỐC HỘI - VĂN PHÒNG QUỐC HỘI
Địa chỉ: 22 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội     Điện thoại: 080.46019     Fax: 080. 48278  
Email:
thuvienquochoi@qh.gov.vn | thuvienquochoi@gmail.com