Chủ nhật, ngày 24/02/2019login
  • Tăng tuổi nghỉ hưu – giải bài toán nguồn lực?Góp ý

    Tác giả: BM

    Mô tả:

    Nghị quyết 28 của hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách BHXH cũng đã xác định, tiến hành điều chỉnh tuổi nghỉ hưu theo lộ trình, bắt đầu từ năm 2021. Rõ ràng việc điều chỉnh này là cần thiết để ứng phó tác động của biến đổi cấu trúc dân số và quá trình già hóa dân số đang diễn ra nhanh chóng. Để không tạo sốc cho thị trường lao động, vấn đề này đang được đưa ra theo những lộ trình bài bản.

THƯ VIỆN QUỐC HỘI - VĂN PHÒNG QUỐC HỘI
Địa chỉ: 22 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội     Điện thoại: 080.46019     Fax: 080. 48278  
Email:
thuvienquochoi@qh.gov.vn | thuvienquochoi@gmail.com