Chủ nhật, ngày 24/02/2019login
 • Báo cáo tổng kết thi hành Bộ luật Lao động năm 2012

  Cơ quan ban hành: Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

  Ngày ban hành: 21/08/2018

  Số hiệu:

  Mô tả:

  Triển khai nhiệm vụ soạn thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi), Bộ Lao động - Thương binh và Xã hộiđã tổ chức tiến hànhtổng kết đánh giá tình hình 4 năm  (2013-2017) thực hiện Bộ luật Lao động. Từ thực tiễn công tác quản lý nhà nước về lao động và trên cơ sở Báo cáo tổng kết của 14 Bộ, ngành,15 Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty, 59Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, 19 Ban quản lý khu công nghiệp các tỉnh/thành phố (có phụ lục danh sách kèm theo), Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tiến hành tổng kết đánh giá thi hành Bộ luật Lao động trên 3 nội dung chính sau đây:

  - Đánh giá công tác triển khai thi hànhBộ luật Lao động.

  -Đánh giá tình hình thực hiện các quy định của Bộ luật Lao động và các văn bản hướng dẫn thi hành.

  -Đánh giá công tác quản lý nhà nước về lao động.

   

 • Tờ trình Chính phủ về dự án Bộ luật Lao động (sửa đổi)

  Cơ quan ban hành: Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

  Ngày ban hành: 27/04/2017

  Số hiệu:

  Mô tả:

   (Dự thảo Tờ trình lần hai đăng tại Cổng thông tin điện tử Chính phủ để lấy ý kiến người dân từ ngày 21/4 đến 21/6/2017)

 • Tờ trình về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động

  Cơ quan ban hành: Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

  Ngày ban hành: 14/12/2016

  Số hiệu:

  Mô tả:

  Dự thảo Tờ trình được Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đăng tải lấy ý kiến người dân trên trang thông tin điện tử của Bộ (từ ngày 22/11/2016 đến ngày 22/01/2017)

THƯ VIỆN QUỐC HỘI - VĂN PHÒNG QUỐC HỘI
Địa chỉ: 22 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội     Điện thoại: 080.46019     Fax: 080. 48278  
Email:
thuvienquochoi@qh.gov.vn | thuvienquochoi@gmail.com