Chủ nhật, ngày 24/02/2019login
  • Lĩnh vực: Các vấn đề xã hội
  • Cơ quan trình dự thảo: Chính phủ
  • Cơ quan chủ trì soạn thảo: Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
  • Ủy ban thẩm tra: Ủy ban các vấn đề xã hội
  • Dự kiến thảo luận tại: Kỳ họp thứ 7 - Khóa XIV
  • Dự kiến thông qua tại: Kỳ họp thứ 8 - Khóa XIV
  • Trạng thái: Chưa thông qua

Theo bạn nên hay không nên tăng tuổi nghỉ hưu từ 60 lên 62 đối với nam và tăng từ 55 lên 58 hoặc từ 55 lên 60 đối với nữ?

  • Không nên
  • Nên

Phạm vi điều chỉnh

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số quy định của Bộ Luật Lao động.

THƯ VIỆN QUỐC HỘI - VĂN PHÒNG QUỐC HỘI
Địa chỉ: 22 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội     Điện thoại: 080.46019     Fax: 080. 48278  
Email:
thuvienquochoi@qh.gov.vn | thuvienquochoi@gmail.com