Thứ hai, ngày 21/01/2019login
Bổ sung khoản 4, 5 Điều 20

Đề nghị bổ sung khoản 4,5 Điều 20 đối với cháu ruột. Vì tập quán nước ta quan hệ huyết thống luôn được các gia đình coi trọng; thực tế hàng cháu của người giữ chức vụ quyền hạn hạn trong cơ quan, tổ chức không ít. Nếu không có thể sẽ bỏ lọt đối tượng. Hoặc chỉ cần có quan hệ gia đình, huyết thống thì không cần phải chi tiết đối tượng này.

Hoàng Văn Cây - góp ý cho: mục 3 - chương ii 19/09/2018 5:08Ý kiến hay: 5Góp ý

Góp ý nghành thanh tra

Chống tham nhũng không có vùng cấm. Theo tôi nghành thanh tra, cũng không có biên giới cứ có thông tin tố cáo tham nhũng của công dân là vào cuộc độc lập ngay không phải cứ chờ lệnh rồi mới vào cuộc.

Ý kiến hayHồ Xuân DụGóp ý21/11/2018

Vì sao ở VN trách nhiệm giải trình là rất rất rất vô cùng vô cùng quan trọng nhưng không có chế tài (bỏ lọt)?!

Vì sao ở VN trách nhiệm giải trình là rất rất rất vô cùng vô cùng quan trọng nhưng không có chế tài (bỏ lọt)?! Trách nhiệm giải trình nếu có chế tài mạnh phải thực hiện sẽ không có chuyện từ chối trả lời, cố tình im giả lơ, mà gây oan sai kéo dài 10-20 năm, tiết kiệm thời gian năng suất nền kinh tế hàng bội lần. Tại sao phần xử lý lại bỏ sót chết tài hành vi không chịu thực hiện trách nhiệm giải trình???!!! Đề nghị đưa chế tài nặng vào.

Ý kiến hay: 3Bao CôngGóp ý25/10/2018

Tịch thu toàn bộ thay vì phạt hay thu thuế khoản thu nhập bất chính

Liên quan đến quy định tại điều này, đề nghị các cơ quan nhà nước có thẩm quyền cần dựa vào quy định tại Điều 221 của Bộ luật dân sự 2015 quy định về Căn cứ xác lập quyền sở hữu để giải quyết. Trong trường hợp người kê khai tài sản không trung thực không thể chứng minh được bằng các chứng cứ hợp lý để chứng minh rằng mình đã sở hữu phần tài sản bất minh dựa trên một hoặc một số căn cứ như được quy định tại Điêu 221 của Bộ luật dân sự 2015 thì phần tài sản này phải bị tịch thu hoàn toàn. Quy định nêu trên nếu được áp dụng, cần phải áp dụng cho cả những tài sản được kê khai đúng nhưng trên thực tế khối tài sản này cũng không phải là các tài sản có được theo một trong số các căn cứ được quy định tại Điều 221 của Bộ luật dân sự 2015. Việc áp dụng điều 221 của Bộ luật dân sự đưa vấn đề trở về đúng bản chất của vụ việc - một tài sản chỉ được coi là sở hữu hợp pháp của một cá nhân nếu nó được hình thành từ một trong các căn cứ xác lập quyền sở hữu theo quy định của pháp luật và việc xác lập này là hợp pháp thì lúc đấy các quyền của chủ sở hữu mới được pháp luật thừa nhận. Điều này cũng phù hợp với quy định của Hiến pháp, khi Điều 32.1 của Hiến pháp quy định "Mọi người có quyền sở hữu về thu nhập HỢP PHÁP". Việc đánh thuế hoặc xử phạt đối với khoản thu nhập không giải trình được này như là một cách rửa tiền hợp pháp của các tổ chức, cá nhân nếu quy định theo các phương án hiện tại của dự thảo được thông qua.

Nguyễn Bùi Anh Tuấn - góp ý cho: điều 59 14/07/2018 5:05Ý kiến hay: 3Góp ý

Đề nghị sửa đổi điểm a, Khoản 1, Điều 3

Theo điểm a, Khoản 1, Điều 3 quy định về người có chức vụ, quyền hạn: "là cán bộ, công chức, viên chức" đối với điểm này cá nhân tôi thấy quy định như vậy là chưa hết đối tượng, bởi hiện nay, nhiều người không phải là các đối tượng trên vẫn có thể thực hiện hành vi tham nhũng như các đối tượng hợp đồng lao động trong các cơ quan, tổ chức của Nhà nước do đó đề nghị sử đổi điểm này thành "người hưởng lương, thu nhập từ ngân sách Nhà nước" thì đối tượng sẽ được mở rộng hơn.

Cao Tiến Mai - góp ý cho: điều 3 11/07/2018 12:11Ý kiến hay: 2Góp ý

Trình tự, thủ tục xử lý tài sản, thu thập kê khai không trung thực hoặc thi sản, thu nhập tăng thêm

Việc có quy định về trình tự, thủ tục là hợp lý, nhưng để Chính Phủ quy định cụ thể có phải là hợp lý không? Hiện nay đa số các luật của Việt Nam đều phải chờ hướng dẫn của Chính Phủ thì mới áp dụng, thi hành được liệu có hợp lý, khi hiệu lực Luật cao hơn nhưng chờ hướng dẫn văn bản dưới luật. Trình tự, thủ tục nên được quy định một cách rõ ràng trong luật mà không cần phải chờ văn bản hướng dẫn của Chính phủ, Chính phủ là Hành pháp chứ không phải là cơ quan Lập pháp, nếu Chính phủ không quy định thì liệu đến khi nào mới có thể thực hiện trong khi ở Việt Nam luôn yêu cầu đúng trình tự, thủ tục.

Nguyễn Thị Thu Ngoan - góp ý cho: điều 59 04/06/2018 1:56Ý kiến hay: 10Góp ý

Trách nhiệm giải trình cũng là cơ sở chia trách nhiệm của nhiệm kỳ sau mà không chịu giải quyết nhiệm trước theo kiểu đổ thừa rồi kéo 20 năm.

Trách nhiệm giải trình cũng là cơ sở chia trách nhiệm của nhiệm kỳ sau mà không chịu giải quyết nhiệm trước theo kiểu đổ thừa rồi kéo 20 năm.

Ý kiến hay: 1Bao CôngGóp ý25/10/2018

Giải pháp cho "người thân thuộc tứ thân phụ mẫu không chịu kê khai tài sản".

Giải pháp cho "người thân thuộc tứ thân phụ mẫu không chịu kê khai tài sản". Thì quan chức đó phải xuống làm cấp chuyên viên không cần kê khai tài sản.

Ý kiến hay: 1Hồng HàGóp ý14/06/2018

Nhân ĐBQH Đà Nẵng nói về Luật tham nhũng là "khó chia trách nhiệm", xin góp ý.

Nhân ĐBQH Đà Nẵng nói về Luật tham nhũng là "khó chia trách nhiệm", xin góp ý. "Trách nhiệm để xảy ra tham nhũng cần phải chia cho người tham mưu và trong nhiều trường hợp có cả một dây liên đới, vì thế, rất khó chỉ ra người có trách nhiệm thực sự". Chả có gì khó. Cứ chuyển 1 cục đền bù trách nhiệm cho toàn nhóm với mặc định ông quyết định trưởng 51%, ông tham mưu trưởng và số liên đới còn lại 49%. Nếu có thể cái 49% chia mặc định cụ thể hơn. Đưa nó vào luật.

Ý kiến hay: 1DânGóp ý14/06/2018

Chế tài nặng quan chức không chịu thực hiện trách nhiệm giải trình

Đề xuất Luật Phòng chống tham nhũng cần chế tài thật nặng tội không chịu trả lời giải trình y/c của công dân. Vì sao Nghị định 90 hướng dẫn Luật Phòng, chống tham nhũng qui định rõ trách nhiệm giải trình nhưng có nhiều yêu cầu trả lời giải trình của công dân gửi đến Ủy ban nhân dân tỉnh thành hoặc cá nhân lãnh đạo họ không thèm trả lời 5-10 năm vẫn không có chế tài gì? Luật mới chế tài điều này nặng không? Tại sao phải bắt dân phải đi kiện tốn kém thời gian tiền bạc khi cán bộ quan chức phải có trách nhiệm giải trình trước mà họ lại coi thường nhân dân không thèm giải trình?

Ý kiến hay: 3Nhân dânGóp ý12/06/2018

Quy định tại điểm a, Khoản 1, Điều 39

Đây là Luật quy định thi hành trong thời gian lâu ạ, nếu để quy định như trên thì sẽ dẫn đến tình trạng đến sau ngày 1 tháng 1 năm 2020 quy định đó sẽ không còn giá trị hiệu lực, vô nghĩa. Có hay không nên quy định việc thời gian kiểm kê tài sản của những người phải kiểm kê tài sản đang làm việc, kiểm kê lần đầu phải thực hiện ngay, có thể thời hạn chậm nhất như theo quy định của luật, nhưng không phải quy định trong luật mà có thể 1 văn bản dưới luật.

Nguyễn Thị Thu Ngoan - góp ý cho: điều 39 04/06/2018 1:39Ý kiến hay: 1Góp ý

Góp ý điều 59 . Xử lý tài sản, kê khai tài sản không trung thực...

Bước 1- Phạt 45% giá trị tài sản. Bước 2 - Chuyển bộ phận điều tra tài sản đó (Bộ phận này được chi trả lấy từ nguồn 45% phạt ). Bước 3 : Theo các quy định của pháp luật khác để sử lý các bước tiếp theo như nếu tài sản là hợp pháp từ hợp thức hoá nếu không hợp pháp thì sử lý theo quy định khác.

Nguyễn Nhật Thành - góp ý cho: điều 59 27/05/2018 11:56Ý kiến hay: 1Góp ý

Góp ý chung cho các điều luật

Tương tự như góp ý cho Điều 59, cần xem lại những điều luật nào đã có trong các luật khác thì nên bỏ, tránh trùng lặp, rối rắm mà có khi lại mâu thuẫn nhau, khó thực thi.

Ý kiến hay: 2Hồ Quang HuyGóp ý01/06/2018

Góp ý thêm Điều 59

Khoản 2 và khoản 3 của Điều 59 (về khiếu nại, khởi kiện và xử lý hình sự) là không cần thiết vì cái này thì đương nhiên vì đã có trong các luật liên quan). Khoản 4 giao Chính phủ quy định... Việc này phải xem lại trong Luật Xử lý vi phạm hành chính đã quy định chế tài hành vi này hay chưa. Nếu chưa thì phải sửa Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Ý kiến hay: 2Hồ Quang HuyGóp ý01/06/2018

Góp ý cho điều 59 - Xử lý tài sairn kê khai không trung thực

Tài sản kê khai không trung thực hoặc không giải trình được có thể đã đóng thuế hoặc chưa đóng thuế. Vì vậy nếu chưa đóng thuế thì phải đóng theo quy định của pháp luật nên cơ quan kết luận vấn đề này chuyển cho cơ quan thuế để thực hiện việc đóng thuế theo quy định. Việc này không phải là chế tài việc kê khai không trung thực mà chỉ đơn thuần truy thu thuế như các trường hợp khác. Ý thứ 2 là biện pháp chế tài hành vi kê khai không trung thực hoặc không giải trình được. Đó là xử phạt hành chính có thể 45% hoặc bao nhiêu thì cân nhắc cho hợp lý. Ngoài ra cần sửa Luật Công chức theo hướng kỷ luật đối với hành vi kê khai không trung thực hoặc không giải trình được nguồn gốc tài sản. Nói tóm lại Điều 59 cần cả gộp cả 2 phương án và thêm phần kỷ luật nặng.
Nhân đây cũng góp ý với ban điều hành trang điện tử này: Có nhiều điều không thể góp ý được bằng click chuột vào tiêu đề của điều luật (Ví dụ điều 59).

Ý kiến hay: 1Hồ Quang HuyGóp ý01/06/2018

Làm rõ người có chức vụ quyền hạn là những ai?

Tại điểm d, Khoản 2, Điều 1 Dự thảo luật lần 2 có quy định: "người có chức vụ quyền hạn là người được giao thực hiện nhiệm vụ, công vụ và có quyền hạn trong khi thực hiện nhiệm vụ, công vụ đó". Nếu quy định như vậy thì điểm này đã bao hàm tất cả các điểm a,b,c cùng khoản nêu trên???

Trần Thị Nhung - góp ý cho: điều 1 01/10/2017 6:30Ý kiến hay: 6Góp ý

Đối tượng tham nhũng

Trưởng thôn và trưởng xóm, Bí thư chi bộ thôn, Phó bí thư chi bộ thôn, hội người cao tuổi của xóm, .....tổ chức đấu thầu đất, bán đất ở, đất nông nghiệp thì có thuộc đối tượng có chức vụ, quyền hạn không?

Lê Văn Duệ - góp ý cho: chương i 22/09/2017 12:13Ý kiến hay: 7Góp ý

Dùng tiền thu hồi tham nhũng đền bù cho DNNVV dân oan!

Góp ý nhà nước nhân hàng loạt vụ tham nhũng lớn bị xử. Nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa, dân oan bị phá sản do cuộc đua lãi suất và lấy đất sai pháp luật của lợi ích nhóm.

Hồng Hà15/09/2017 8:01Ý kiến hay: 1Góp ý

Cần chế tài đối với Viện kiểm sát nếu không thực thực hành quyền công tố!

Viện kiểm sát là cơ quan thực hành quyền công tố phải khởi kiện địa phương bộ ngành quan chức lãng phí hoặc sai pháp luật. Việt Nam nhiều chục năm nay Viện kiểm sát không làm tròn vai trò của mình mà có bị hề hấn gì đâu. Luật Phòng, chống tham nhũng mới phải đưa chế tài người phụ trách liên quan ở Viện kiểm sát các cấp.

Lan07/09/2017 6:03Ý kiến hay: 2Góp ý

Góp ý Điểm b, Khoản 2, Điều 24

Theo tôi việc có những quy định để tránh những hành vi tư lợi của các cán bộ, công chức, viên chức nắm giữ những chức vụ hoặc thông tin quan trọng là vô cùng cần thiết. Mặc dù vậy Điểm b Khoản 2 Điều 24 cần được sửa đổi vì những lý do sau: Thứ nhất, Điều 33, Hiến pháp 2013 quy định "Mọi người có quyền tự do kinh doanh trong những ngành nghề mà pháp luật không cấm". Do đó quy định tại điểm b khoản 2 điều 24 như vậy là không phù hợp với Hiến pháp. Thứ hai, viên chức là công dân Việt Nam được tuyển dụng theo vị trí việc làm, làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập theo chế độ hợp đồng làm việc, hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật (Điều 2 Luật viên chức). Như vậy có thể thấy viên chức là người lao động trong các đơn vị công, hạn chế quyền thành lập doanh nghiệp với họ không có nhiều ý nghĩa. Bên cạnh đó, quy phạm này không thể hạn chế được cán bộ, công chức thực hiện các hành vi tư lợi, họ tự mở doanh nghiệp kinh doanh thì chưa chắc đã có lãi, nhưng có thể "tạo điều kiện" cho các mối quan hệ của mình có những đặc quyền để sau đó hưởng lễ lạt. Thứ ba, nội dung về "Tạo dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo" đang được thúc đẩy mạnh mẽ trong toàn xã hội (http://thutuong.chinhphu.vn/Home/Thu-tuong-Khoi-nghiep-la-mot-triet-ly-song/201610/25504.vgp). Việc quy định quá chung chung như điểm b khoản 2 điều 24 sẽ là trở lực không nhỏ để thực hiện quyết tâm này. Tóm lại, theo tôi cần quy định điểm b khoản 2 điều 24 trực diện vào hành vi đe dọa gây thiệt hại chứ không nên quy định hạn chế quyền thành lập doanh nghiệp của cán bộ, công chức và đặc biệt là viên chức.

Nguyễn Hà Thanh - góp ý cho: điều 24 14/01/2017 11:02Ý kiến hayGóp ý

Quan chức công chức phải học Bộ luật hình sự

Góp ý một cách chống tham nhũng. Bắt buộc mọi công viên chức quan chức học Bộ Luật hình sự để họ biết mình là ai trog đó nếu sai phạm (vì đó là hành vi nguy hiểm cho xã hội).

Lan01/11/2016 9:35Ý kiến hay: 1Góp ý

Tham gia góp ý dự thảo dự án Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi)

Tại Khoản 4, Điều 44 “Tổng thu nhập tính từ lần kê khai trước đến thời điểm kê khai lần này”: Đề nghị cơ quan soạn thảo xem xét, vì qua nghiên cứu ở địa phương có 2 cách hiểu cụ thể như sau:
- Cách thứ nhất được hiểu là sẽ kê khai phần Tổng thu nhập đã kê khai lần kê khai trước cộng thêm thu nhập phát sinh trong thời điểm kê khai lần này.
- Cách thứ hai được hiểu là sẽ kê khai phần Tổng thu nhập phát sinh tăng trong thời điểm kê khai lần này. Nghĩa là phần chênh lệch giữa tổng thu nhập trong thời điểm kê khai hiện tại so với tổng thu nhập kê khai lần trước.

Luật gia - Thạc sỹ Lê Quang Kiệm - góp ý cho: điều 44 18/10/2016 6:28Ý kiến hay: 4Góp ý

Góp ý Quốc hội nên mạnh hơn nữa hỗ trợ Chính phủ ở khâu giám sát tận cơ sở

Góp ý Quốc hội nên mạnh hơn nữa hỗ trợ Chính phủ ở khâu giám sát tận cơ sở (đương nhiên có thể qua email giai đoạn đoạn đầu) vì lợi ích nhóm câu kết từ trên xuống dưới đang tràn lan, mà ĐBQH địa phương bộ ngành quá mờ nhạt vai trò này. Thậm chí nên cử giám sát ngẫu nhiên & chéo của ĐBQH khác địa phương khác bộ ngành. Không nên để chính ĐBQH của địa phương/bộ ngành giám sát chính địa phương/ bộ ngành mình mà gần như vô tác dụng vì lý do cả nể can thiệp chứ chưa hẳn lỗi của chính ĐBQH.

Ý kiến hay: 3LanGóp ý20/10/2016

Tham gia góp ý dự thảo dự án Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi)

Điều 24 “Quy định về Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức”, tuy nhiên, tại Khoản 6 quy định đối tượng là “Người là thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên… trong doanh nghiệp nhà nước…..”. Theo quy định của Luật Cán bộ, Công chức và Luật Viên chức thì các đối tượng tại Khoản 6 không phải là cán bộ, công chức, viên chức. Vì vậy, đề nghị cơ quan soạn thảo xem xét đưa Khoản 6 Điều 24 vào Điều khác để phù hợp.

Luật gia - Thạc sỹ Lê Quang Kiệm - góp ý cho: điều 24 18/10/2016 6:27Ý kiến hay: 3Góp ý

Tham nhũng trong đầu thầu sẽ dần hết đất sống nếu công khai hồ sơ mời thầu trước

Cần công khai trước hồ sơ mời thầu để tăng giám sát

Minh13/10/2016 11:48Ý kiến hay: 1Góp ý

Nghỉ trưa dài tham nhũng nhiều!

Nghỉ trưa dài là khoảng thời gian quí giá cho lợi ích nhóm (đại gia quan chức tha hóa). Còn gặp nhau ở nhà hoặc đi ăn chơi cuối tuần rất dễ bị phát hiện. Cần cho nghỉ trưa 1 tiếng đi ăn trưa.

Lan07/10/2016 11:13Ý kiến hay: 1Góp ý

Góp ý Luật phòng, chống tham nhũng ở khu vực tư

Cần có quy định bắt buộc nhóm doanh nghiệp nào có vay mượn lớn trên 500 tỉ đều phải là doanh nghiệp cổ phần hóa, lên sàn.

Minh01/10/2016 7:52Ý kiến hayGóp ý

Góp ý Điều 41

Đề nghị hướng dẫn rõ khái niệm Thanh tra cấp tỉnh tại khoản 8, điều 41. Thanh tra Sở có phải là Thanh tra cấp tỉnh không.

Nguyễn Tiến Dũng11/08/2016 3:50Ý kiến hay: 1Góp ý

Điều 3 của Luật phòng chống tham nhũng

Khoản 2 đề nghị sửa đổi thành: Công khai, minh bạch trong tổ chức và hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị là việc công bố, cung cấp, giải thích, làm rõ thông tin về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn đó trên trang thông tin điện tử của cơ quan, theo yêu cầu của công dân, báo chí hoặc theo hình thức khác phù hợp với quy định của pháp luật.
Khoản 3 được sửa đổi như sau: Nhũng nhiễu là hành vi cửa quyền, hách dịch, gây khó khăn, phiền hà cho cá nhân, tổ chức khi thực hiện nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người được giao nhiệm vụ, công vụ bao gồm nhưng không giới hạn việc không tuân thủ thời hạn được đặt ra theo quy định của pháp luật, đòi hỏi các giấy tờ, tài liệu không đúng theo yêu cầu của pháp luật.
Khoản 5 được sửa đổi thành: Cơ quan, tổ chức, đơn vị bao gồm cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước, các cơ quan, tổ chức, đơn vị khác có sử dụng tiền, tài sản của Nhà nước và tổ chức, doanh nghiệp ngoài có vốn đầu tư của nhà nước. Đề nghị bổ sung giải thích về "Tài sản bất minh: là những tài sản không thể chứng minh được nguồn gốc hợp pháp theo quy định của pháp luật".

Nguyễn Bùi Anh Tuấn - góp ý cho: điều 3 02/08/2016 1:46Ý kiến hay: 14Góp ý

Góp ý Điều 57 dự thảo Luật phòng, chống tham nhũng

Xử lý tài sản, thu nhập tăng thêm không giải trình được hợp lý về nguồn gốc. Tôi nhất trí với phương án 2 và đề nghị: Bổ sung quy định về trị giá tài sản bình quân theo vùng không phải chịu thuế và thuế xuất áp dụng. Việc áp thuế phải dựa trên trị giá tài sản không giải trình hợp lý được và thuế xuất phải tăng dần trên giá trị tài sản. Ví dụ: quy định khu vực miền núi, nông thôn trị giá tài sản bình quân 01 tỷ đồng, thành phố trực thuộc tỉnh là 02 tỷ, thành phố thuộc trung ương 03 tỷ thì chỉ giá trị tài sản vượt trên các mức trên mới phải chịu thuế, Thuế xuất cho giá trị tài sản không giải trình hợp lý từ dưới 01 tỷ đồng là 5%; từ 01 tỷ đến dưới 05 tỷ đồng là 10%; từ 05 tỷ đồng đến 15 tỷ đồng là 15%... Chính phủ nên quy định một thời gian tự nguyện kê khai thuế đối với tài sản không thể giải trình hợp lý để mọi người tự giác thực hiện. Làm được việc này sẽ không gây tư tưởng áp đặt, hoang mang trong xã hội.

Ý kiến hayTrịnh Minh ThuậnGóp ý20/09/2018

THƯ VIỆN QUỐC HỘI - VĂN PHÒNG QUỐC HỘI
Địa chỉ: 22 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội     Điện thoại: 080.46019     Fax: 080. 48278  
Email:
thuvienquochoi@qh.gov.vn | thuvienquochoi@gmail.com