Thứ sáu, ngày 31/03/2017login
  • Lĩnh vực: Khoa học, Công nghệ & Môi trường
  • Cơ quan trình dự thảo: Chính phủ
  • Cơ quan chủ trì soạn thảo: Bộ Giao thông vận tải
  • Ủy ban thẩm tra: Ủy ban Khoa học, Công nghệ & Môi trường
  • Dự kiến thảo luận tại: Kỳ họp thứ 2 - Khóa XIV
  • Dự kiến thông qua tại: Kỳ họp thứ 3 - Khóa XIV
  • Trạng thái: Chưa thông qua
THƯ VIỆN QUỐC HỘI - VĂN PHÒNG QUỐC HỘI
Địa chỉ: 22 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội     Điện thoại: 080.46019     Fax: 080. 48278  
Email:
thuvienquochoi@qh.gov.vn | thuvienquochoi@gmail.com